راهنمای استفاده از کارت اعضای VIP سیب سرخ

لطفا جهت فعال شدن مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون تومانی این کارت :

لطفا برای فعالسازی کارت اعضای VIP سیب سرخ طی ۴۸ ساعت به سایت کلینیک سیب سرخ به آدرس WWW.SIBESORKHCLINIC.COM مراجعه فرمایید. و در جایگاه (اعضای VIP سیب سرخشماره عضویت خود را وارد کنید.

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره رایگان روی این شماره کلیک کنیدهمین حالا تماس بگیرید

۸۰۰۰ ۷۷ ۲۲ -۰۲۱ ۸۰۰۰ ۷۷ ۲۲ -۰۲۱