ژل پاژ

در سال های گذشته برای حجم دادن به صورت از ژلی به نام ژل پاژ استفاده می شد. این ژل ها سه عارضه اساسی داشتند:

علت تعریق زیاد 

اگرمیزان تعریق به حدی باشد که بیخوابی به همراه داشته باشد ومانع از انجام فعالیت های روزانه فرد شود، نیاز به درمان دارد.

از بین بردن منافذ باز پوست  

جدیدترین و موثرترین درمان  منافذ پوستی، استفاده از دستگاه FRF ( روش غیر تهاجمی ) است. FRF امواج رادیو یی است که عارضه ای ندارد.

جهت دریافت تخفیف و مشاوره رایگان روی این شماره کلیک کنیدهمین حالا تماس بگیرید

۸۰۰۰ ۷۷ ۲۲ -۰۲۱ ۸۰۰۰ ۷۷ ۲۲ -۰۲۱